13 Dec 2023

Automatické odpovědi v programu eM Client

Co se bude dít s vaším pracovním e-mailovým účtem, zatímco zaslouženě odpočíváte na dovolené? Při představě hromadících se důležitých zpráv, ke kterým se vrátíte, běhá mráz po zádech. Tomu se dá předejít pomocí funkce Automatické odpovědi – předdefinovaná odpověď se pošle každému, kdo se vám ozve a můžete tím okamžitě informovat o vaší nepřítomnosti, návratu a také o tom, na koho se odesílatel může během vaší absenci obrátit.

eM Client - automatic replies

Kdy automatickou odpověď použít

Automatické odpovědi jsou široce využitelný nástroj, který najde uplatnění v mnoha situacích

 • Dovolené, ať už krátké či dlouhé
 • Neplánované absence
 • Účast na konferencích, nebo schůzkách mimo kancelář
 • Mateřská dovolená
  a další

Automatické odpovědi je vhodné použít především v situacích, kdy potřebujete efektivně komunikovat s vašimi adresáty, ale momentálně nemůžete sami odpovědět. Stanovíte tak důležité hranice mezi prací a svým osobním životem a předejdete případným nedorozuměním, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nemožnosti reagovat včas.

Odpovědi v nepřítomnosti vám mohou v dané situaci rozvázat ruce a vy se tak můžete plně soustředit na to, co děláte, když jste pryč.

Jak vytvořit automatickou odpověď

Chcete-li vytvořit vlastní odpovědi v nepřítomnosti, je nutné použít Automatické odpovědi v aplikaci eM Client. Využití této funkce určitě není jen pracovní záležitostí – plnohodnotné uplatnění najde zcela jistě i ve vaší soukromé konverzaci.

Pro vytvoření automatické odpovědi v aplikaci eM Client následujte tyto kroky:

 • Najeďte kurzorem do levé horní části obrazovky a vyberte Menu > Nástroje > Automatické odpovědi.
  Rozbalovací seznam s funkcí Automatická odpověď.
  Rozbalovací seznam s funkcí Automatická odpověď.
 • Po výběru možnosti Automatické odpovědi se zobrazí nové okno. Zde upravíte nastavení a vytvoříte novou zprávu pro vaši odpověď v nepřítomnosti
  Nastavení automatické odpovědi a zobrazená zpráva výše.
  Nastavení automatické odpovědi a zobrazená zpráva výše.
 • Ujistěte se, že jste pro vaši zprávu vybrali správný e-mailový účet. Klikněte na rozevírací seznam vedle položky Účet.
 • Můžete si vybrat, zda chcete odesílat Automatické odpovědi po neomezenou dobu, nebo můžete použít specifické datum ukončení.
 • Zvolte první a poslední den odeslání zprávy. Po uplynutí data posledního dne se vaše zpráva již nebude příjemcům automaticky odesílat.
 • Následně napište předmět a samotnou zprávu.
 • Nakonec zaškrtněte, zda chcete e-mail odeslat externím odesílatelům, nebo pouze odesílatelům, kteří jsou mezi vašimi kontakty. U MS Exchange účtů se můžete také rozhodnout posílat odpovědi jen osobám ve vaší organizaci.
 • Zkontrolujte nastavení a výběrem možnosti Ok zapnete odesílání Automatických odpovědí.

Využití automatických odpovědí je skutečně různorodé. Při vytváření dané zprávy máte plnou kontrolu nad obsahem předmětu a samotné zprávy.

Poznámka: Automatická odpověď se v nabídce zobrazí pouze v případě, že máte některou z podporovaných služeb, mezi které patří: Gmail a Google Workspace, MS Exchange/Office 365, SmarterMail, IceWarp a Imageway.

Některá výše popsané nastavení se mohou lišit v závislosti na typu vašeho poštovního serveru.

Jak napsat dobrou odpověď

Vaše odpověď v nepřítomnosti by měla být především stručná a informativní. Měla by obsahovat tyto základní náležitosti:

 • Pozdrav a vhodné ukončení zprávy
 • Důvod vaší nepřítomnosti
 • Časový rámec, kdy nebudete moci reagovat
 • Upřesnění, kdy mohou příjemci očekávat plnohodnotnou odpověď
 • Nepovinné – relevantní kontaktní údaje na osoby, na které se lze v případě potřeby obrátit.

Pro odpovědi v nepřítomnosti samozřejmě není důležité zacházet do přílišných podrobností o tom, co zrovna děláte.

Vhodné příklady jednoduchých automatických odpovědí mohou vypadat následovně:

 • "Děkujeme, že jste nás kontaktovali! Od 1. srpna do 15. srpna jsem na dovolené, ale odpovím, jakmile budu zpět."
 • "Z důvodu účasti na konferenci budu do 27. července mimo kancelář."
 • "Bohužel, nejsem nyní na příjmu, v případě naléhavých záležitostí se prosím obraťte na mého kolegu Jana na adrese [email protected].“

Pokud se vám nechce přemýšlet nad vlastní Automatickou odpovědí, můžete vyzkoušet některý z generátorů Automatických odpovědí, jako je Vacationtracker nebo Ooogenerator. Obě možnosti vám pomohou v mžiku vytvořit profesionální Automatickou odpověď, která vám pomůže odvést myšlenky od práce během dovolené.

Za zmínku také stojí český projekt Automatická odpověď, který volně nabízí kreativní texty a ilustrace v podání osobností české literatury. Je to opravdu krásný příklad toho, jak automatická odpověď nemusí být nudná a vágní, ale může přinést vašim adresátům kromě důležité informace o vaší absenci i pobavení.

The dropdown list featuring Automatic Replies.

Že ještě neznáte eM Clienta?

Vyzkoušejte si ho! Je to zdarma a bez závazků.

Nestačí vám verze zdarma? Kupte si eM Client PRO a získejte:

 • neomezené množství e-mailových účtů

 • neomezené využití pro komerční účely

 • profesionální VIP podporu

 • Sekce Poznámky a Přílohy

 • Odložení příchozích zpráv

 • Hromadná korespondence

 • Odložené odesílání

 • Sledování odpovědi
  a další užitečné funkce.

A mezitím mrkněte na náš YouTube kanál, najdete tam instruktážní videa.