9 Oct 2018

Nové zařízení a eM Client? Žádný problém!

Pořízení nového počítače nebo notebooku je vždy radostná událost, ale co s daty? Pokud používáte eM Client, nejjednodušší cesta jak přenést veškerá nastavení a Vaše data je přenesení databáze.

Přeneste Vaše data na nové zařízení

To můžete udělat několika způsoby. Přečtěte si níže uvedené návody a rozhodněte, který způsob je pro vás výhodnější.

Způsob #1

  • Vytvořte zálohu v Menu > Soubor > Zálohovat a soubor zálohy přeneste na nový počítač pomocí přenosného úložiště (externí hard disk, "flashka", apod.).
  • Nainstalujte eM Client na novém zařízení.
  • Spusťte aplikaci a proveďte import dat z přeneseného souboru zálohy v Menu > Soubor > Obnovit.

Způsob #2

  • Ujistěte se, že je eM Client vypnutý a že neběží v procesech Správce úloh Windows.
  • Najděte svou databázovou složku, která je ve výchozím umístění uložena zde: C:\Users\%Současný uživatel%\AppData\Roaming\eM Client.
  • Celou složku s Databází ručně překopírujte do výchozího umístění na novém zařízení.
  • Spusťte aplikaci.

Pokud vše provedete správně, budete mít v obou případech identický set všech dat a nastavení jako ve své původní instalaci. Jediné na co si dejte pozor je to, aby eM Client neběžel, pokud budete s databází ručně manipulovat. Mohlo by dojít k jejímu poškození a data by mohla být ztracena.

Také nezapomeňte reaktivovat Vaši licenci - možnost Deaktivovat/Aktivovat najdete v sekci Menu > Nápověda > Licence.